กลับหน้าหลัก
รายงาน
   
 
 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 (แผนที่)
สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา
ที่อยู่ โทรศัพท์สายตรง โทรสาร แผนที่
ชัยนาท   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 209 หมู่ 6
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
0 5641 1010 0 5641 1010
  สาขาเมือง (อำเภอเมือง, อำเภอสรรพยา, อำเภอมโนรมย์) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมือง
209 หมู่ 6 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
0 5641 4959 0 5641 4959
  สาขาหันคา (อำเภอหันคา, อำเภอสรรคบุรี, อำเภอวัดสิงห์, อำเภอหนองมะโมง, อำเภอเนินขาม) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา
ที่ว่าการอำเภอหันคา ถ.นายอากร
อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
0 5645 2274 0 5645 2274
นนทบุรี   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0 2589 7682 0 2580 0719
  สาขาเมือง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาเมือง
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0 2591 6931 0 2591 6931
  สาขาบางใหญ่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่
ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ บางใหญ่ซิตี้ซอย 7
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
0 2595 0680 0 2595 0680

ปทุมธานี 1
(อำเภอเมือง, อำเภอลาดหลุมแก้ว, อำเภอสามโคก)
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
82 หมู่ 1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

0 2567 5859

0 2567 5860
 

0 2567 6983

ปทุมธานี 2
(อำเภอคลองหลวง, อำเภอธัญบุรี, อำเภอหนองเสือ, อำเภอลำลูกกา)
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
3 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ซ.คชสาร (จารุศร)
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

0 2529 5666

0 2529 5667
 

0 2529 6058
พระนครศรีอยุธยา 1 (อำเภอพระนครศรีอยุธยา, อำเภอท่าเรือ, อำเภอนครหลวง, อำเภอบางปะหัน, อำเภอภาชี, อำเภอวังน้อย, อำเภออุทัย, อำเภอมหาราช, อำเภอบ้านแพรก)   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
123 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
0 3533 6641 0 3533 6549
พระนครศรีอยุธยา 2 (อำเภอบางไทร, อำเภอบางบาล, อำเภอบางปะอิน, อำเภอผักไห่, อำเภอลาดบังหลวง, อำเภอเสนา, อำเภอบางซ้าย)   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
ก 401/14 ต.เสนา อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
0 3520 3171 0 3520 3172
ลพบุรี   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
เลขที่ 252 ถนนศรีปราชญ์
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
0 3642 4801
  สาขาเมือง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมือง
เลขที่ 252 ถนนศรีปราชญ์
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
0 3642 4832
  สาขาโคกสำโรง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง
ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง ชั้น 2
ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
0 3644 2465
  สาขาชัยบาดาล สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล
เลขที่ 417/1 หมู่ 8 ถนนท่ามะนาว
ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
0 3646 2389
สระบุรี   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
ที่ว่าการอำเภอเมือง ถ.พหลโยธิน
จ.สระบุรี 15130
0 3631 9172 0 3621 1018
  สาขาเมือง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาเมือง
ที่ว่าการอำเภอเมือง ถ.พหลโยธิน
จ.สระบุรี 18000
0 3621 1631 0 3621 1631
  สาขาแก่งคอย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาแก่งคอย
3/8 ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
0 3624 7252 0 3624 7252
  สาขาหนองแค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาหนองแค
72/3 หมู่ 9 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18230
0 3638 9850 0 3638 9850
สิงห์บุรี   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สิงห์บุรี-บางสะพาน
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
0 3650 7157 0 3650 7156
อ่างทอง   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4 ถ.เทศบาล 1
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
0 3561 5048 0 3561 1572
 
สร้างเอ็กซ์เซล
 
 
 
สถานที่ติดต่อ | Service Time | Site Map
Copyright (c) 2012 Excise Department Office. All right reserved.
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, เบอร์โทรศัพท์: 1713
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ 1713 หรือ 0-2241-5600-19 ต่อ 54001-54003
จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ