ลงทะเบียนการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
 
ชื่อ-นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน* เพศ * ชาย หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด *
อายุ *
 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail *
 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 
เลขที่ * อาคาร ห้องเลขที่
ชั้นที่ หมู่ที่ ตรอก / ซอย
ถนน จังหวัด * อำเภอ / เขต *
ตำบล / แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน
ต่อ
 
 
การตรวจสอบคำ *
(กรุณากรอกหมายเลขลงในช่องว่างให้ตรงกับที่ปรากฎอยู่ หากต้องการหมายเลขใหม่ให้กดปุ่ม เปลี่ยนรูปภาพ)
 
 
 
 
ข้อกำหนดการให้บริการ
(โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านข้อกำหนดการให้บริการด้านล่างนี้)
 

การคลิก "ยอมรับข้อตกลงและลงทะเบียนการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต" หมายถึง ท่านได้ยอมรับ ข้อกำหนดการให้บริการด้านบน และยินยอมลงทะเบียนการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต
 
     
สถานที่ติดต่อ | Service Time | Site Map
Copyright (c) 2012 Excise Department Office. All right reserved.
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, เบอร์โทรศัพท์: 1713
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ 1713 หรือ 0-2241-5600-19 ต่อ 54001-54003
จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ