กลับหน้าหลัก  
 
แผงผังเว็บไซต์
 
 
  หน้าหลัก  
    1. บริการประชาชน  
      (1) สอบถามข้อมูลยอดเงินสนับสนุนสำหรับรถยนต์คันแรก  
      (2) สถานที่ยื่นแบบสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก  
      (3) คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย  
      (4) ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต สำหรับประชาชน (ล่าสุด ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2555)  
      (5) ดาวน์โหลดข้อมูลยอดเงินสนับสนุนสำหรับรถยนต์คันแรก รถยนต์นั่ง ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 กันยายน 2555  
      (6) ดาวน์โหลดข้อมูลยอดเงินสนับสนุนสำหรับรถยนต์คันแรก รถยนต์นั่งที่มีกระบะ(Double Cab) ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555  
      (7) ดาวน์โหลดข้อมูลยอดเงินสนับสนุนสำหรับรถยนต์คันแรก รถยนต์กระบะ(Pick Up)ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555  
    2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
      (1) คำแนะนำประชาชนในการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล(ล่าสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555)  
      (2) คำแนะนำสำหรับประชาชนในการขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม  
      (3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนฯกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2555  
      (4) มติ คณะรัฐมนตรี เรื่องขยายเวลาการส่งมอบรถยนต์และยื่นเอกสารสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  
    3. แบบฟอร์ม  
      (1) คำขอใช้สิทธิ์ฯ และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล (ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2555)  
      (2) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนฯรถยนต์คันแรก (ฉบับสมบูรณ์)  
      (3) ใบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ในการซื้อรถยนต์ใหม่ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม  
      (4) คำขอใช้สิทธิ์ และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม  
      (5) ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader  
    4. Contact Us  
    5. ลิงค์  
    หน่วยงานภาครัฐ  
      (1) กระทรวงการคลัง  
      (2) กรมสรรพสามิต  
      (3) กรมบัญชีกลาง  
      (4) กรมการขนส่งทางบก  
    ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
      (1) บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
      (2) บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  
      (3) บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด  
      (4) บริษัท อีซูซุเซลส์ จำกัด  
      (5) บริษัท ยนตรกิจ เกียมอเตอร์ จำกัด  
      (6) บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
      (7) บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  
      (8) บริษัท นิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด  
      (9) บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
      (10) บริษัท ทาทา มอเตอร์(ประเทศไทย)  
      (11) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  
 
 
 
                           
 
 
 
สถานที่ติดต่อ | Service Time | Site Map
Copyright (c) 2012 Excise Department Office. All right reserved.
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, เบอร์โทรศัพท์: 1713
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ 1713 หรือ 0-2241-5600-19 ต่อ 54001-54003
จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ